Horari d'atenció tutores de 1r d'ESO

1r ESO A Mireia Castells Fuentes Dimecres, de 14:00 a 15:00 hores
1r ESO B Eulo Jiménez Gilabert Dimecres, de 13:00 a 14:00 hores
1r ESO C Montse Bergadà Giménez Divendres, de 12:00 a 13:00 hores
1r ESO D Carme Rodríguez Ruso Dimarts, de 09:30 a 10:30 hores

 

Entitats Col·laboradores