Articles

Normativa d'entrades i sortides del centre

El proper dilluns, 20 d'octubre, entrarà en vigor la nova normativa que regula les entrades i les sortides de l'Institut, aprovada en claustre i pel Consell Escolar.

Les classes comencen a les 8:30 i només es podrà entrar al Centre fins a les 8:45 hores.

Si hi ha algun motiu que ho justifiqui, excepcionalment es permetrà l'accés a l'Institut a altres hores. Aquesta justificació s'haurà d'ajustar al que s'especifica a la normativa (NOFC).

Pel que fa a la sortida del Centre, l'alumnat menor d'edat només podrà abandonar el recinte escolar, abans de la finalització de les classes, si el ve a buscar un familiar que en sigui responsable.

 

Entitats Col·laboradores