Articles

Eleccions Consell Escolar 2014

 

El Consell Escolar del centre és el principal òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Hi ha representants de tots els sectors implicats: direcció, Ajuntament, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, personal d’atenció educativa, AMPA i pares i mares. 
 
Cada dos anys es convoquen eleccions per renovar part dels seus membre i aquest curs s’ha de procedir a aquesta renovació. És per això que us volem animar a presentar la vostra candidatura per formar-ne part i/o exercir el vostre dret a vot. 
 
Per a més informació, dirigiu-vos a la Secretaria del centre.
 
Calendari oficial - Novembre 2014
4 de novembre

Convocatòria d'eleccions (publicació de la resolució).

Publicació del cens provisional (inici per a presentar reclamacions).

Publicació de vacants (forma i termini de presentació de candidatures).

7 de novembre

Sorteig per a designar els vocals de les meses electorals.

Data límit reclamacions cens electoral.

12 de novembre

Constitutció de les meses electorals.

Resolució de les reclamacions de cens i aprovació.

13 de novembre

Publicació de la composició de totes les meses electorals.

Publicació dels cens definitiu.

19 de novembre

Data límit de presentació de candidatures.

Data límit de presentació de sol·licituds per actuar com a supervisor.

20 de novembre Comprovació i publicació de les candidatures oficials.
26 de novembre Votacions sector pares, mares o tutors legals de l'alumnat.
27 de novembre Votació sector alumnat.
 
 

Entitats Col·laboradores