Articles

Concurs Sant Jordi 2015

 

TEMÀTICA LLIURE

Categories

Categoria A: Primer, Segon i Tercer d'ESO

Categoria B: Quart d'ESO i Batxillerat

 

 

NARRATIVA CATALANA

 

NARRATIVA CASTELLANA

 

ENGLISH

COMPOSITION

 

POESIA CATALANA

 

POESIA CASTELLANA

 

REALITZACIÓ D'UN CARTELL

   

PUNT DE LLIBRE

 

CONCURS FOTOGRÀFIC (Novetat) Bases del concurs i Autorització de cessió d'imatge

 

Presentació:

  • A ordinador, interlineat d'1,5.
  • En fulls DIN A4.
  • Es presentaran els treballs dins un sobre tancat on constarà (escrit al damunt) el pseudònim o lema, la categoria i la modalitat.
  • En un altre sobre (també amb el pseudònim o lema escrit al damunt) hi constaran les dades personals (nom, cognoms, curs, nivell...) de l'autor.

(Es recomana conservar una còpia del treball en suport digital)

Lliurament de les obres:

Fins al dia 23 de març, al professorat de les àrees lingüístiques i de Visual i Plàstica.

Lliurament de premis: dijous 23 d'abril, de 13:00 a 15:00 aproximadament

Quan acabi l'acte, l'alumnat marxarà cap a casa.

Entitats Col·laboradores