Articles

Ajuts alumnat amb NEE

 

Ha estat publicada la Resolució de 24 de juliol de 2015, de la Secretària d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2015-2016 (BOE 183, de 1/08/2015).

Termini de presentació: del 2 de juliol fins el dia 30 de setembre de 2015 inclòs.

La sol·licitud s'ha de fer en línia. Per poder fer la sol·licitud en línia, el sol·licitant de la beca haurà de registrar-se (sol·licitants nous), accedint a Tràmits i serveis. És molt important, conservar degudament les dades de registre, és a dir, l'usuari i contrasenya.

Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica:

- SI el sol·licitant disposa de firma electrònica, podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant, mitjançant la pàgina WEB, en format pdf. (escanejat), la documentació requerida per la propia aplicació .

- el sol·licitant NO disposa de firma electrònica (la majoria de casos), una vegada complimentada la sol·licitud, haurà d'imprimir el model de sol·licitud en fitxer pdf. i presentar-lo amb la seva firma i la de la resta de membres computables de la unitat familiar en el *centre on hagi de fer els estudis durant el curs 2015-2016*.

Trobareu informació sobre la convocatòria, i el servei en línia per sol·licitar l'ajut en el següent enllaç:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/bachillerato/beca-necesidad-especifica.html

Entitats Col·laboradores