Articles

Proves per a l'obtenció del graduat en ESO per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar aquesta etapa

Durant el proper mes de març es faran al centre les proves per a l'obtenció del graduat en ESO per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar aquesta etapa. 

Els requisits per poder-se presentar a les proves són:

  • Tenir 18 anys o complir-los dins de l'any 2016.
  • Haver finalitzat l'educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  • Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves (2013-2014 i 2014-2015).
  • Presentar una sol·licitud a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d'ESO per última vegada, abans del dia 15 de febrer de 2016

El dia de la prova, l'alumnat ha de portar l'original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor.

Entitats Col·laboradores