Articles

Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors

Els dies 10, 11, 12, 13 i 14 de març es faran al centre les proves de recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors. 

 

L'alumnat ha de consultar a la persona tutora del grup quines matèries té pendents de cursos anteriors i, després, ha de preguntar al professorat responsable de les mateixes la forma de recuperar-les.

Entitats Col·laboradores