Oferta educativa

 

A l’Institut de Constantí oferim estudis d’ESO i de batxillerat.

Els estudis obligatoris d’ESO consten de quatre cursos i, en acabar-los, s’obté el títol de graduat en ESO. Per millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge, als grups B de primer, segon i tercer d'ESO, desdoblem pràcticament la totalitat de les matèries i el professorat d’orientació educativa i de la USEE atén de manera individualitzada l’alumnat que ho necessita. Per als alumnes de tercer i quart d’ESO tenim una aula oberta que, amb una metodologia diferent, pretén facilitar la integració al món laboral de l’alumnat que hi assisteix. També disposem d'una aula d’acollida, on donem suport a l'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu català que desconeix la llengua catalana.

Els estudis postobligatoris de batxillerat consten de dos cursos acadèmics i en acabar-los s’obté el títol de batxiller. Al nostre centre s’hi poden cursar les modalitats de Ciències i tecnologia i Humanitats i ciències socials.

Entitats Col·laboradores