Càrrecs de coordinació

Aula d'acollida Montse Bergadà Giménez
Activitats i serveis Roser Matas Caelles
Biblioteca Eulo Jiménez Gilabert
Informàtica Jordi piñol Munté
LIC Esperança Puig Escalé
Riscos laborals Robert De Pablos Fortuño
USEE Mar Bernadó Simarro

 

Entitats Col·laboradores