Serveis

 

  • Seminari d'Orientació i atenció a la diversitat: Professorat especialista del centre que fa de pont entre els tutors, els professionals d'àrea i les professionals del serveis externs. Aquest grup distribueix i treballa la diversitat del centre elaborant material i impartint docència a aquells alumnes que tenen més dificultats en l'aprenentatge. A més, l'orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes de quart d'ESO i de segon de batxillerat s'aborda individualment.
  • Aula oberta: Recurs extraordinari a tercer i quart d'ESO, mitjançant el qual s'imparteix docència amb una metodologia diferent (més quantitat d'hores dedicades a activitats de taller), per tal de facilitar la integració al món laboral de l’alumnat que hi assisteix. L’horari es reparteix entre l’aula ordinària i les activitats de taller.
  • Biblioteca: Durant les sessions d’esbarjo els alumnes poden utilitzar la biblioteca del centre, ja sigui per estudiar i fer deures, o bé per fer consultes i llegir. La biblioteca posa a l’abast de l’alumnat les darreres novetats editorials, seleccionades d’acord als seus interessos, i disposa de servei de préstec.
  • Servei de mediació: A partir del curs 2007-2008 el centre disposa d’un servei de mediació escolar per tal d’aconseguir un entorn de treball agradable i d’entesa entre totes les persones que formen la comunitat educativa. És un espai on els conflictes se solucionen de manera responsable i respectuosa.
  • Servei de taquilles: El centre ofereix a l’alumnat la possibilitat de llogar armariets on poder desar el material escolar i alleugerir així el pes quotidià de les motxilles.
  • Aula d’acollida: Aula de suport per a l’alumnat de nova incorporació al sistema educatiu català que desconeix la llengua catalana.
  • Unitat de suport d'educació especial: Recurs extraordinari als dos primers cursos de l'ESO, mitjançant el qual s'imparteix docència amb una atenció més personalitzada.

Entitats Col·laboradores